Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 61800-5-3:2021

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-3: Изисквания за безопасност за кодиращи устройства. Изисквания за функционална безопасност, електрическа безопасност и безопасност на околната среда (IEC 61800-5-3:2021)

Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-3: Safety requirements - Functional, electrical and environmental requirements for encoders

Главна информация

60.55     30.03.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-20

Европейски стандарт

29.2     29.130.99     13.11     29.200     13.110  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

IEC 61800-5-3: 2021, който е продуктов стандарт, определя изисквания и дава препоръки за проектирането и разработването, интегрирането и валидирането на свързани с безопасността кодиращи устройства (SR) по отношение на техните функционални съображения за безопасност, електрическа безопасност и условията на околната среда. Прилага се за кодиращо устройство(SR), което е сензор като част от електрозадвижващи системи (PDS) и кодиращи устройства(SR). Този документ може също да бъде препратен и използван за кодиращи устройства (SR) във всяко друго приложение, свързано с безопасността, например наблюдение на положението, свързано с безопасността. Този документ е приложим, когато се претендира за функционална безопасност на кодиращи устройства(SR) и работи главно в режим на голямо търсене или в непрекъснат режим. Изискванията на IEC 61800-5-2:2016 за електрозадвижващи системи (PDS) и кодиращи устройства (SR) се отнасят за кодера (SR), както е приложимо. Този документ включва допълнителни или различни изисквания за кодиращи устройства (SR). Той излага съображения, свързани с безопасността на кодиращите устройства (SR) по отношение на рамката на IEC 61508 (всички части), и въвежда изисквания за кодиращи устройства (SR) като подсистеми на свързана с безопасността система. Предназначен е да улесни реализацията на електрическите / електронните / програмируеми електронни (E / E / PE) и механичните части на кодиращи устройства (SR) във връзка с ефективността на безопасността на подфункцията/подфункциите на дадените кодиращи устройства (SR).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 61800-5-3:2021
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
30.03.2021 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN IEC 61800-5-3:2020

Въвежда IEC 61800-5-3:2021 ED1