Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 60964:2019

Ядрени централи. Зали за управление. Конструкция (IEC 60964:2018)

Nuclear power plants - Control rooms - Design
16.12.2019 г.

Главна информация

60.60     16.12.2019 г.

BDS

ТК-71

Европейски стандарт

27.120.20     27.120.10  

английски  

AC:2019-08:2019

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60964:2018 RLV, който съдържа международния стандарт и неговата версия Червена линия, показваща всички промени в техническото съдържание в сравнение с предишното издание. IEC 60964:2018 установява изисквания за интерфейса човек-машина в главните управляващи зали на ядрените централи. Документът също така установява изисквания за избор на функции, разглеждане на конструкцията и организация на интерфейса човек-машина и процедури, които се използват систематично за верификация и валидиране на функционалната конструкция. Тези изисквания отразяват прилагането на принципите на инженерните фактори, които се прилагат за интерфейса човек-машина по време на експлоатационните състояния на инсталацията и при аварийни условия (включително конструктивни основи и условия за разширение на конструкцията), както е определено в IAEA SSR-2/1 и IAEA NP-T-3,16. Това трето издание отменя и заменя второто издание, публикувано през 2009 г. Това издание представлява техническо преразглеждане. Това издание включва следните значителни технически промени по отношение на предишното издание:

а) да се прегледа използването на термина "задача", осигуряващ съгласуваност между IEC 60964 и IEC 61839;

b) да се изясни ролята, функционалните възможности, устойчивостта и целостта на обслужващите служби за МСR, за да се насърчи нейното продължаващо използване по време на тежка авария или екстремна външна опасност;

c) да се прегледа приложимостта на стандарта към ръководствата за безопасност на IAEA и стандартите IEC SC 45A, публикувани от IEC 60964:2009;

d) да се изясни ролята и значението на "анализа на задачите",

e) да очертае по-нататък връзките с производните стандарти (например IEC 61227, IEC 61771, IEC 61772, IEC 61839, IEC 62241 и други, имащи отношение към проекта на залата за управление);

f) да обмисли привеждането му в съответствие с принципите на човешките фактори, по-специално с тези на ръководството за безопасност на IAEA относно човешките фактори (DS-492), които трябва да бъдат издадени.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60964:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60964:2019
60.60 Публикуван стандарт
16.12.2019 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60964:2019/AC:2019-08:2019

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60964:2019

Въвежда IEC 60964:2018 ED3