Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50470-3:2022

Уреди за измерване на електрическа енергия. Част 3: Специфични изисквания. Статични електромери за активна енергия при променливо напрежение (индекси за клас A, B и C)

Electricity metering equipment - Part 3: Particular requirements - Static meters for AC active energy (class indexes A, B and C)
15.11.2022 г.

Главна информация

60.60     15.11.2022 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

91.140.50  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ се прилага само за статични електромери с класове на точност A, B и C за измерване на електрическа активна енергия на променлив ток в мрежи с честота 50 Hz или 60 Hz и се отнася за техните изпитвания на типа. ЗАБЕЛЕЖКА 1. За общи изисквания, като конструкция, ЕМС, безопасност, надеждност и др., вижте съответната серия EN 62052 или EN 62059. Този документ се прилага за оборудване за измерване на електроенергия, предназначено за: — измерване и управление на електрическа енергия в електрически мрежи с напрежение до 1000 V AC; ЗАБЕЛЕЖКА 2. За електромери за променлив ток, напрежението, споменато по-горе, е напрежението между линията и нулата, получено от номиналните напрежения. Вижте EN 62052-31:2016, Таблица 7.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/32/EU

Средства за измерване

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50470-3:2006

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50470-3:2006/A1:2019

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50470-3:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50470-3:2022