Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14006:2020

Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за включване на екодизайн (ISO 14006:2020)

Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign (ISO 14006:2020)
16.03.2020 г.
15.11.2022 г.

Главна информация

60.60     16.03.2020 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.10     03.100.70  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава насоки за подпомагане на организациите в установяване, документиране, изпълняване, поддържане и непрекъснато подобряване от тяхна страна на управлението на екодизайна като част от системата за управление по отношение на околната среда (СУОС). Този документ е предназначен да се използва от организации, които изпълняват СУОС в съответствие с ISO 14001, но може да помогне и при интегриране на екодизайна в други системи за управление. Насоките са приложими за каквато и да е организация, независимо от нейня вид, размер или предвидени продукти. Този документ се прилага към тези аспекти на продукта, които са свързани с околната среда и дейностите, които организацията може да контролира и на които може да въздейства. Този документ не установява определени критерии за резултатност по отношение на околна среда.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14006:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14006:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14006:2020

Въвежда ISO 14006:2020