Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50693:2020

Правила за определяне на категорията на продукти за оценяване на жизнения цикъл на електротехнически и електронни продукти и системи

Product category rules for life cycle assessments of electronic and electrical products and systems
16.03.2020 г.
15.06.2021 г.

Главна информация

60.60     16.03.2020 г.

BDS

ТК-103

Европейски стандарт

13.020.20     29.020  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя правила на категории продукти (PCR) за електронни и електрически продукти и системи (EEPS). Той определя процеса и изискванията за това как да се извършва оценяване на жизнения цикъл в контекста на декларациите по отношение на околното среда.

PCR се допълва чрез допълнителни конкретни правила да продукта (PSR), които допълнително определят например функционални единици и сценарии по подразбиране в конкретния за продукта контекст. Следователно, той също така предоставя насоки за това как да се разработят PSR в съответните технически комитети.

Този документ предоставя общи правила за:

a) оценяване на жизнения цикъл (LCA), включително изискванията за разработване на сценарии по подразбиране;

b) доклад от LCA;

c) разработване на конкретни правила за продукт.

Този документ осигурява допълнителни насоки за декларациите относно околното среда.

Основните принципи и рамки на LCA са на база на поредицата от стандарти EN ISO 14040 (т.е. EN ISO 14040 и ISO 14044), и следователно са извън областта на действие на стандарта.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50693:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50693:2019