Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 50528:2022

Изолиращи стълби за използване върху или в близост до електрическите уредби ниско напрежение

Insulating ladders for use on or near low voltage electrical installations

Главна информация

50.60     16.12.2022 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

13.260     97.145  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт е приложим за преносими стълби, изработени от непроводящи стъпала, включително аксесоари (люлка, регулируемо краче, регулируем стабилизатор на стълба, устройство за изравняване на краката и др.), Използвани за работа върху или в близост до електрически системи и инсталации в диапазона с ниско напрежение (под 1000 V AC / 1500 V DC). Тези стълби се използват за осигуряване на временен достъп, обикновено до въздушни линии, и за извършване на електротехни операции. Те трябва да се използват само от едно лице. Тези стълби не са предназначени за директен контакт с части под напрежение, въпреки това те осигуряват достатъчно ниво на изолация за защита от случаен контакт с части под ниско напрежение. Изискванията и изпитванията, описани в този европейски стандарт, се вземат предвид в допълнение към серията EN 131.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50528:2010

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 50528:2022
50.60 Край на гласуването
16.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50528:2023