Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16234-1:2020

Рамка за електронна компетентност (e-CF). Обща европейска рамка за специалисти в областта на ИКТ във всички сектори. Част 1: Рамка

e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all sectors - Part 1: Framework
21.04.2020 г.

Главна информация

60.60     21.04.2020 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

35.020  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ осигурява позоваване на 41 компетенции, които се изискват и прилагат на работното място свързано с информационните и комуникационните технологии (ИКТ), като се използва общ език за компетентности, умения и нива на професионални нива, които могат да бъдат разбрани в цяла Европа.
Този документ е създаден за прилагане от:
- ИКТ услуги, потребителите и компании за доставки,
- ИКТ специалисти, управители и отдели за човешки ресурси (ЧР),
- институции за професионално образование и органи за обучение, включително висшето образование,
- социални партньори (синдикати и асоциации на работодатели), професионални асоциации, органи за акредиране, валидиране и оценяване,
- анализи на пазара и политици, както и други организации и заинтересовани страни в публичния и частния сектори.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 16234-1:2016

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16234-1:2020
60.60 Публикуван стандарт
21.04.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16234-1:2019