Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 60601-2-31:2020

Електромедицински апарати. Част 2-31: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на външни сърдечни стимулатори със собствен източник на електроенергия (IEC 60601-2-31:2020)

Medical electrical equipment - Part 2-31: Particular requirements for the basic safety and essential performance of external cardiac pacemakers with internal power source
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60601-2-31:2020 се прилага за ОСНОВНИТЕ БЕЗОПАСНОСТ И СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪНШНИ ПЕЙСМЕЙКЪРИ, захранвани от ВЪТРЕШЕН ИЗТОЧНИК на ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, наричан по-нататък ЕМ АПАРАТ. Този документ се отнася за ПАЦИЕНТНИ КАБЕЛИ, както е определено в 201.3.209, но не се отнася за ОТВЕЖДАНИЯ, както е определено в 201.3.206. ОПАСНОСТИТЕ, присъщи на предвидената физиологична функция на ЕМ АПАРАТ в обхвата на този документ, не са обхванати от специфични изисквания в този документ, с изключение на 7.2.13 и 8.4.1 от основния стандарт. Този документ не се отнася за имплантируемите части на АКТИВНИ ИМПЛАНТАЦИОННИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА, обхванати от ISO 14708-1. Този документ не се прилага за ВЪНШНИ ПАЙМЕЙКЪРИ, които могат да бъдат свързани директно или индиректно към ЗАХРАНВАЩАТА МРЕЖА. Този документ не се прилага за ЕМ АПАРАТ за трансторакална и езофагеална стимуляция и ЕМ АПАРАТ ЗА антитахикардия. IEC 60601-2-31:2020 отменя и заменя второто издание, публикувано през 2008 г. и изменение 1:2011.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-2-31:2008/A1:2011

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-2-31:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60601-2-31:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60601-2-31:2022

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60601-2-31:2020

Въвежда IEC 60601-2-31:2020 ED3