Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13141-8:2023

Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставните части/продуктите за вентилация на жилищни сгради. Част 8: Изпитване на характеристиките на агрегати за механична подаваща и смукателна вентилация без въздухопроводи (включително регенерация на топлина)

Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 8: Performance testing of non-ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery)
15.02.2023 г.

Главна информация

60.60     15.02.2023 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.140.30  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя лабораторните методи за изпитване и изискванията за изпитване на аеродинамични, топлинни, акустични и електрически характеристики на агрегати за механична подаваща и смукателна вентилация без въздуховоди за жилищни сгради, използвани в отделни жилища.
Целта на този документ не е да разгледа качеството на вентилацията, а да изпитва характеристиките на оборудването.
Този документ е приложим за вентилационни агрегати, както следва:
а) съдържащи или:
- вентилатори за механично подаване и засмукване на въздух;
- въздушни филтри;
- топлообменник "въздух-въздух" за регенериране на топлина и евентуално влажност;
- регулираща система;
- подаващи и смукателни решетки или
- редуващи се топлообменници, които осигуряват отделни потоци на подаван и отработен въздух;
b) при условие, че са:
- в един възел; или
- в повече от един възел, които отделни възли са проектирани да се използват заедно.
Този документ не разглежда агрегати с въздуховоди, обхванати от prEN 13141-7, или агрегати с термопомпи.
Изискванията за безопасност са дадени в EN 60335-2-40 и EN 60335-2-80.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13141-8:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13141-8:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13141-8:2022