Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 4022:2019

Порести спечени метални материали. Определяне пропускливостта на флуиди (ISO 4022:2018)

Permeable sintered metal materials - Determination of fluid permeability (ISO 4022:2018)
14.02.2019 г.

Главна информация

60.60     14.02.2019 г.

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

77.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метод за определяне на пропускливостта на течности от проницаеми спечени метални материали, при които порьозността е съзнателно непрекъсната или взаимосвързана, като изпитването се извършва при такива условия, че пропускливостта на течност може да бъде изразена като коефициенти на вискозна и инерционна пропускливост (виж приложение А).
Този документ не се прилага за много дълги кухи цилиндрични пробни тела с малък диаметър, при които спадът на налягането на флуида, преминаващ през отвора на цилиндъра, може да не бъде пренебрежим в сравнение със спада на налягането на флуида, преминаващ през дебелината на стената (виж A.5).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 4022:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 4022:2019
60.60 Публикуван стандарт
14.02.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 4022:2018

Въвежда ISO 4022:2018