Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16602-70-15:2022

Осигуряване на продукти за космическа техника. Част 70-15: Контрол без разрушаване

Space product assurance - Non-destructive testing
20.01.2022 г.

Главна информация

60.60     20.01.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-15

Европейски стандарт

19.100     49.140  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя изискванията за Контрол без разрушаване(NDI) за части, компоненти и конструкции, използвани за космически мисии. Той обхваща методите NDI и определя нивата на сертифициране на персонала. Квалификацията на такива процеси също е посочена за нестандартни NDI техники или когато става въпрос за сложни компоненти. Този стандарт също така идентифицира най-добрите практики в широкия спектър от международни и национални стандарти. Визуалната проверка, включена в този стандарт, няма за цел да включва входяща проверка, например, на суровини, повреди по време на транспортиране, съхранение и обработка и проверка на доставките на части. Минималните изисквания за NDI документация са посочени в DRD на приложенията. Този стандарт не покрива критериите за приемане на компоненти, конструкции и части, подложени на това изследване; очаква се тези критерии да бъдат идентифицирани в конкретна документация за кандидатстване за програма. Този стандарт не се прилага за компоненти на ЕЕО. Този стандарт може да бъде съобразен със специфичните характеристики и ограничения на космическия проект в съответствие с ECSS-S-ST-00.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16602-70-15:2022
60.60 Публикуван стандарт
20.01.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16602-70-15:2021