Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД ISO/TS 54001:2019

Системи за управление на качеството. Специфични изисквания за прилагането на ISO 9001:2015 в организации, провеждащи избори, на всички нива на управление (ISO/TS 54001:2019)

Quality management systems — Particular requirements for the application of ISO 9001:2015 for electoral organizations at all levels of government
17.06.2019 г.
16.08.2021 г.

Главна информация

60.60     17.06.2019 г.

BDS

ТК-34

Техническа спецификация

03.100.70     03.160  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията за система за управление на качеството, когато организация, провеждаща ‎ избори: ‎
‎—‎ трябва да докаже способността си да управлява избори с тайно гласуване, да предостави надеждни, ‎прозрачни, свободни и честни резултати, които отговарят на изискванията за провеждане на избори;‎
‎—‎ в обхвата на установената правна рамка има за цел да повиши доверието и увереността на гражданите, ‎кандидатите, политическите организации и други заинтересовани от изборите страни чрез ефикасното ‎прилагане на системата за управление на качеството на изборите, включително процеси за постоянно ‎подобряване.‎
ЗАБЕЛЕЖКА 1: В този международен стандарт термините „продукт” или „услуга" се прилагат само за продуктите и услугите, предназначени за или изисквани от даден клиент.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Изразът „Statutory and regulatory” на английски език се отнася за приложимите изискванията на нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг компетентен държавен орган. Те могат да бъдат изразени като законови изисквания.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: Избирателни органи могат да бъдат създадени, за да отразяват местните правни изисквания.‎
ЗАБЕЛЕЖКА 4: В този документ терминът „продукт” се прилага само за избирателната услуга, предоставяна от ‎избирателен орган.‎

Този документ е приложим за периода на изборите, включително предизборни и следизборни дейности или ‎процеси. ‎

Този документ е приложим за всички избирателни органи, участващи във всички аспекти на изборния процес, ‎независимо дали са постоянни организации или временни организации, създадени в помощ на определен ‎изборен период.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД ISO/TS 54001:2019
60.60 Публикуван стандарт
17.06.2019 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/TS 54001:2019

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход