Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД ISO/TR 19733:2019

Нанотехнологии. Матрица на характеристиките и методите за измерване на графен и свързаните с него двуизмерни (2D) материали (ISO/TR 19733:2019)

Nanotechnologies — Matrix of properties and measurement techniques for graphene and related two-dimensional (2D) materials
14.11.2019 г.
15.04.2021 г.

Главна информация

60.60     14.11.2019 г.

BDS

ТК-99

Технически доклад

07.120  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ представя матрица, която свързва важните свойства на графена и свързаните с тях двуизмерни (2D) материали с наличните в търговската мрежа методи за измерване. Матрицата включва техники за измерване, за характеризиране на химични, физични, електрични, оптични, топлинни и механични свойства на графен и свързаните с тях двумерни материали.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД ISO/TR 19733:2019
60.60 Публикуван стандарт
14.11.2019 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/TR 19733:2019