Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 13919-2:2021

Електроннолъчево и лазерно заварени съединения. Изисквания и препоръки за нивата на качество според несъвършенствата. Част 2: Алуминий, магнезий и техните сплави и чиста мед (ISO 13919-2:2021)

Electron and laser-beam welded joints - Requirements and recommendations on quality levels for imperfections - Part 2: Aluminium, magnesium and their alloys and pure copper (ISO 13919-2:2021)
15.06.2021 г.

Главна информация

60.60     15.06.2021 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава насоки за нивата на качество според несъвършенствата в електроннолъчево и лазерно заварени съединения на алуминий, магнезий и техните сплави и чиста мед. Три от нивата са дадени по такъв начин, че да позволят прилагане на широк спектър от заварени изделия. Нивата се отнасят до качеството на производството, а не до приложимата годност на произвеждания продукт.
Този документ се отнася за електроннолъчево и лазерно заваряване на:
- алуминий и неговите сплави;
- магнезий и неговите сплави;
- чиста мед (напр. Cu-ETP1 CW003A, Cu-ETP CW004A, Cu-FRHC CW005A, Cu-FRTP CW006A, Cu-OF1 CW007A, Cu-OF CW008A, Cu-OFE CW009A, Cu-PHC CW020A, Cu-HCP CW021A, Cu -PHCE CW022A, Cu-DLP CW023A, Cu-DHP CW024A);
- всички видове заваръчни шевове, заварени с или без добавъчен тел;
- материали, равни или по-големи от 0,5 mm от дебелина за електроннолъчево и лазерно заваряване.
Когато в заварения продукт присъстват значителни отклонения от геометрията и размерите на съединенията, посочени в този документ, е необходимо да се прецени до каква степен могат да се прилагат разпоредбите на този документ.
ЗАБЕЛЕЖКА За кръгови заваръчни шевове може да се определи по-ниско ниво на качество за изходящата зона.
Металургичните аспекти, напр. големина на зърната, твърдост, водородна крехкост (чиста мед) не са обхванати от този документ.
Този документ е пряко приложим за визуално изпитване на заварени съединения и не включва подробности за препоръчаните методи за откриване или оразмеряване с други методи за изпитване без разрушаване. Има трудности при използването на тези граници за установяване на подходящи критерии, приложими за методи за изпитване без разрушаване, като ултразвуково, радиографично и изпитване с проникващи течности. Следователно може да са необходими допълнителни изисквания за инспекция, изследване и изпитване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 13919-2:2006/A1:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 13919-2:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 13919-2:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 13919-2:2021

Въвежда ISO 13919-2:2021