Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 13919-1:2020

Заваряване. Електроннолъчево и лазерно заварени съединения. Изисквания и препоръки за нивата на качество според несъвършенствата. Част 1: Стомана, никел, титан и техните сплави (ISO 13919-1:2019)

Electron and laser-beam welded joints - Requirements and recommendations on quality levels for imperfections - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO 13919-1:2019)
16.03.2020 г.

Главна информация

60.60     16.03.2020 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава изисквания и препоръки относно нивата на несъвършенствата при електроннолъчево и лазерно заварени съединения на стомана, никел, титан и техните сплави. Три нива са дадени по такъв начин, че да позволяват прилагане за широк спектър от заварени изделия. Ниво на качеството B съответства на най-високото изискване за готовия заваръчен шев. Нивата се отнасят за качеството на продукцията, а не за годността за употреба на произвеждания продукт.
Този документ се прилага за електроннолъчево и лазерно заваряване на:
- стомана, никел, титан и техните сплави;
- всички видове заваръчни шевове, заварени с или без добавъчна тел;
- материали с дебелина равна на или по-голяма от 0,5 mm за електроннолъчево и лазерно заваряване.
Целта на този документ е да определи размерите на типичните несъвършенства, които могат да се очакват при нормална изработка. Може да се използва в рамките на система за качество за производство на заварени съединения. Той предоставя три набора от стойности на размерите, от които може да се направи избор за конкретно приложение. Нивото на качество, необходимо за всеки случай, се определя от приложния стандарт или от отговорния конструктор във връзка със съответния производител, потребител и/или други заинтересовани страни. Очаква се нивото на качество да бъде предписано преди началото на производството, за предпочитане на етапа на запитване или друг етап. В специални случаи може да се наложи да се уточнят допълнителни подробности.
Когато в заварения продукт са налице значителни отклонения от геометрията и размерите на съединенията, посочени в този документ, е необходимо да се оцени до каква степен могат да се прилагат разпоредбите на този документ.
Металургични аспекти, като например размер на зърното, твърдост не са обхванати от този документ.
Този документ не се занимава с методите, използвани за откриване на несъвършенства. Този документ е пряко приложим за визуално изследване на заваръчни шевове и не включва подробности за препоръчителните методи за откриване или оразмеряване чрез изпитване без разрушаване. Съществуват трудности при използването на тези ограничения за установяване на подходящи критерии, приложими за методи за изпитване без разрушаване, като ултразвуково, радиографично и изпитване с проникващи течности, и може да е необходимо те да бъдат допълнени с изисквания, свързани с инспекция, изследване и изпитване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 13919-1:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 13919-1:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 13919-1:2019

Въвежда ISO 13919-1:2019