Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TS 80004-3:2021

Нанотехнологии. Речник. Част 3: Нанообекти от въглерод (ISO/TS 80004-3:2020)

Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS 80004-3:2020)
15.04.2021 г.
15.11.2023 г.

Главна информация

60.60     15.04.2021 г.

BDS

ТК-99

Техническа спецификация

01.040.07     07.120  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дефинира термини, свързани с въглеродните нанообекти в областта на нанотехнологиите. Той има за цел да улесни връзката между научните изследвания на организациите и отделните лица, индустрията и други заинтересовани страни. Допълнителни термини и определения за графенови и двуизмерни материали (2D) са предоставени в ISO/TS 80004-13. Свързани въглеродни наномащабни материали са дадени в приложение А

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СД CEN ISO/TS 80004-3:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 80004-3:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.04.2021 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TS 80004-3:2020

Въвежда ISO/TS 80004-3:2020