Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 21416:2019

Водолазни услуги за развлечение. Изисквания и насоки за екологично устойчиви практики при водолазни спускания за развлечение (ISO 21416:2019)

Recreational diving services - Requirements and guidance on environmentally sustainable practices in recreational diving (ISO 21416:2019)
16.12.2019 г.
16.09.2020 г.

Главна информация

60.60     16.12.2019 г.

BDS

ТК-89

Европейски стандарт

03.080.30     13.020.20     03.200.99  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията към доставчиците на услуги по отношение на отговорните практики за предоставяне на техните услуги.
Този документ се прилага, но не се ограничава до дейности, свързани с водолазни спускания за развлечения, като например:

- водолазно спускане с автономен дихателен апарат;

- гмуркане с шнорхел;

- свободно гмуркане (гмуркане със задържане на дишането).

Освен това, този документ предоставя насоки за всички заинтересовани страни, участващи в дейности, свързани с водолазни спускания за развлечение, относно най-добрите практики за минимизиране на отрицателното въздействие върху водната среда и за оптимизиране на позитивните резултати.

ЗАБЕЛЕЖКА В този документ терминът „воден" се отнася до всички водни обекти.

Този документ помага на заинтересованите страни да идентифицират и сравнят доставчиците на услуги, които следват най-добрите практики за опазване на околната среда.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 21416:2019

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 21416:2019
60.60 Публикуван стандарт
16.12.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 21416:2019

Въвежда ISO 21416:2019