Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10863:2020

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване. Използване на време-дифракционна технология (TOFD) (ISO 10863:2020)

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD) (ISO 10863:2020)
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя приложението на време-дифракционната технология (TOFD )за полу- или напълно автоматизирано ултразвуково изпитване на заварени чрез стопяване съединения на метални материали с минимална дебелина 6 mm.
Прилага се за заварени съединения с пълен провар с проста геометрия в плочи, тръби и съдове, където както заваръчния шев, така и основният материал са от нисколегирана въглеродна стомана. Когато е посочено и е подходящо, TOFD може да се използва и за други видове материали, които показват малко ултразвуково затихване (особено поради разсейване).
Когато в този документ са посочени зависими от материала ултразвукови характеристики, те се основават на стомани със скорост на ултразвуковите вълни (5 920 ± 50) m/s за надлъжни вълни и (3 255 ± 30) m/s за напречни вълни. Необходимо е да се вземе предвид този факт при изпитване на материали с различна скорост на разпространение на ултразвуковите вълни.
Този документ се позовава на ISO 16828 и предоставя насоки за специфичните възможности и ограничения на TOFD за откриване, локализиране, оразмеряване и характеризиране на нецялостности в заварени чрез стопяване съединения. TOFD може да се използва като самостоятелен метод или в комбинация с други методи или технологии за изпитване без разрушаване (NDT), за контрол при производството и за контрол при експлоатация.
Този документ определя четири нива на изпитване (A, B, C, D) в съответствие с ISO 17635 и съответстващи на нарастващо ниво на надеждност при изпитване. Предоставят се насоки за избора на нива на изпитване.
Този документ позволява оценка на индикациите при TOFD за целите на приемането. Тази оценка се основава на оценката на излъчените, отразените и пречупените ултразвукови сигнали в рамките на генерирано TOFD изображение.
Този документ не включва нива на приемане за нецялостности.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 10863:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10863:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10863:2020

Въвежда ISO 10863:2020