Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 12643-3:2022

Технология на полиграфията. Изисквания за безопасност към полиграфическото оборудване и системи. Част 3: Oборудване и системи за подвързване и довършителни работи (ISO/DIS 12643-3:2020)

Graphic technology - Safety requirements for graphic technology equipment and systems - Part 3: Binding and finishing equipment and systems (ISO/DIS 12643-3:2020)

Главна информация

45.99     10.08.2022 г.

50.20    16.11.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-7

Европейски стандарт

37.100.10  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Тази част от ISO 12643 предоставя изисквания за безопасност, специфични за оборудване и системи за подвързване и довършителни работи. Тази част от ISO 12643 трябва да се използва заедно с ISO 12643-1. Предназначен е да се използва с общите изисквания, дадени в ISO 12643-1.
Тази част от ISO 12643 предоставя допълнителни изисквания за безопасност за проектиране и конструиране на ново оборудване, използвано за превръщане на отпечатани или празни субстрати в изрязан, сгънат, подреден, сглобен, подвързан или по друг начин завършен продукт. Може да бъде приложим и за процеси за подготовка на субстрат за процеса на печат.
Приложим е за широка гама оборудване, използвано в процеса на подвързване и довършителни работи.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1010-3:2002+A1:2009

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1010-4:2004+A1:2009

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 12643-3:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
10.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 12643-3

Въвежда ISO/FDIS 12643-3