Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 16972:2020

Средства за защита на дихателните органи. Речник и графични символи (ISO 16972:2020)

Respiratory protective devices - Vocabulary and graphical symbols (ISO 16972:2020)
16.09.2020 г.

Главна информация

60.60     16.09.2020 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

01.040.13     13.340.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт е приложим за средства за защита на дихателните органи, с изключение на апарати за гмуркане, определенията за които са дадени в EN 250. Този европейски стандарт съдържа термините и пиктогрмите, използвани най-често в тазио бласт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 132:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16972:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 16972:2020

Въвежда ISO 16972:2020