Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 23405:2022

Туризъм и свързаните с него услуги. Устойчив туризъм. Принципи, речник и модел (ISO 23405:2022)

Tourism and related services — Sustainable tourism — Principles, vocabulary and model
14.06.2022 г.

Главна информация

60.60     14.06.2022 г.

BDS

ТК-89

Международен стандарт

03.200.01     01.040.13     13.020.20     01.040.03  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт определя фундаменталните понятия и принципи , и модели за устойчив туризма. Този документ е приложим за частни и публични организации и дестинации, независимо от техния размер и местоположение, както и за други заинтересовани страни, ангажирани с развитието на устойчив туризъм.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 23405:2022
60.60 Публикуван стандарт
14.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 23405:2022