Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13358:2019

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на дестилационните характеристики на разредени и пластифицирани битумни свързващи вещества, произведени с минерални пластификатори

Bitumen and bituminous binders - Determination of the distillation characteristics of cut-back and fluxed bituminous binders made with mineral fluxes
16.10.2019 г.
15.04.2021 г.

Главна информация

60.60     16.10.2019 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

91.100.50  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за определяне на дестилационните характеристики на разредени и пластифицирани битумни свързващи вещества, произведени с минерални пластификатори.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13358:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13358:2019
60.60 Публикуван стандарт
16.10.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13358:2019