Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14005:2019

Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за гъвкав подход при изпълнение по фази (ISO 14005:2019)

Environmental management systems - Guidelines for a flexible approach to phased implementation (ISO 14005:2019)
15.08.2019 г.

Главна информация

60.60     15.08.2019 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава насоки за поетапен подход за създаване, прилагане, поддържане и подобряване на система за управление по отношение на околната среда (EMS), която организациите, включително малките и средните предприятия (SMEs), могат да приемат за подобряване на тяхната резултатност по отношение на околната среда.
Поетапният подход осигурява гъвкавост, която позволява на организациите да развиват тяхната EMS със собствено темпо, през няколко фази, според техните условия. Всяка фаза се състои от шест последователни етапа. Зрелостта на системата в края на всяка фаза може да се характеризира с помощта на матрица за зрелост на пет нива, дадена в приложение А.
Този документ е приложим за която и да е организация, независимо от нейната текуща резултатност по отношение на околната среда, естеството на предприетите дейности или местата, на които те се случват.
Поетапният подход позволява на организацията да разработи система, която в крайна сметка да отговаря на изискванията на ISO 14001.
Насоките не обхващат онези елементи от определени системи, които надхвърлят изискванията на ISO 14001 и не са предназначени да предоставят тълкувания на изискванията на ISO 14001.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14005:2019
60.60 Публикуван стандарт
15.08.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14005:2019

Въвежда ISO 14005:2019