Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14090:2019

Адаптиране към климатични промени. Принципи, изисквания и указания (ISO 14090:2019)

Adaptation to climate change - Principles, requirements and guidelines (ISO 14090:2019)
15.08.2019 г.
17.03.2021 г.

Главна информация

60.60     15.08.2019 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.40  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This document specifies principles, requirements and guidelines for adaptation to climate change. This includes the integration of adaptation within or across organizations, understanding impacts and uncertainties and how these can be used to inform decisions.
This document is applicable to any organization, regardless of size, type and nature, e.g. local, regional, international, business units, conglomerates, industrial sectors, natural resource management units.
This document can support the development of sector-, aspect- or element-specific climate change adaptation standards.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14090:2019
60.60 Публикуван стандарт
15.08.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14090:2019

Въвежда ISO 14090:2019