Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 12241:2022

Топлоизолация на сградни съоръжения и промишлени инсталации. Правила за изчисляване (ISO 12241:2022, коригирана версия от 2022-11)

Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Calculation rules (ISO 12241:2022, Corrected version 2022-11)
15.11.2022 г.

Главна информация

60.60     15.11.2022 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10     91.140.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този документ са дадени правила за изчисляване на характеристики, свързани с топлопренасяне, на сградни съоръжения и промишлени инсталации, предимно при стационарни условия. В този документ е даден също опростен подход за изчисляване на топлинни мостове.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 12241:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 12241:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 12241:2022

Въвежда ISO 12241:2022