Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 13588:2019

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване. Използване на автоматизирана технология с фазирани решетки (ISO 13588:2019)

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Use of automated phased array technology (ISO 13588:2019)
17.06.2019 г.

Главна информация

60.60     17.06.2019 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира прилагането на технологията за фазирани решетки за полу- или напълно автоматизирано ултразвуково изпитване на заварени съединения на метални материали с минимална дебелина 6 mm. Той се прилага за заварени съединения с пълен провар с проста геометрия в плочи, тръби и съдове, където както материалът на шева, така и основният материал са от нисколегирана и/или финозърнеста стомана. Този документ дава указания за изпитване на заваръчни шевове на други стоманени материали. За груби или аустенитни стомани, се прилага ISO 22825 в допълнение към този документ.
Този документ дава насоки за специфичните възможности и ограничения на технологията с фазови решетки за откриване, локализиране, оразмеряване и охарактеризиране на нецялостностите в заварените съединения. Технологията с фазирани решетки може да се използва като самостоятелна технология или в комбинация с други методи или техники за изпитване без разрушаване (NDT), за производствена инспекция, предварително обслужване и за контрол по време на експлоатация.
Този документ определя четири нива на изпитване, всяко от които съответства на различна вероятност за откриване на несъвършенства.
Този документ позволява оценка на нецялостностите за целите на приемането, основаващи се на амплитуда (еквивалентен размер на отражателя) и дължина, или на височина и дължина.
Този документ не включва нива на приемане за нецялостностите.
Този документ не е приложим за автоматизирано изпитване на заваръчни шевове при производството на стоманени продукти, обхванати от ISO 10893-8, ISO 10893-11 и ISO 3183.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 13588:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 13588:2019
60.60 Публикуван стандарт
17.06.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 13588:2019

Въвежда ISO 13588:2019