Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 353-1:2014+A1:2018

Лични предпазни средства срещу падане. Спирачни устройства срещу падане с водач по осигурителна линия. Част 1: Спирачни устройства срещу падане с водач по твърда осигурителна линия

Personal fall protection equipment - Guided type fall arresters including an anchor line - Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line
14.06.2018 г.

Главна информация

90.00     1.10.2019 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.60  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията, методите за изпитване, маркировката, информацията, предоставена от производителя и опаковането на спирачните устройства срещу падане с водач по твърда осигурителна линия, обикновено прикрепени или включени към стационарни стълби или стъпала, закрепени съгласно изискванията към подходящи структури

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 353-1:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 353-1:2014+A1:2018
90.00 Двегодишен периодичен преглед
1.10.2019 г.

СЛЕДВА

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 353-1:2021

Свързан проект

Въвежда EN 353-1:2014+A1:2017