Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60255-26:2022

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 26: Изисквания за електромагнитна съвместимост

Measuring relays and protection equipment - Part 26: Electromagnetic compatibility requirements

Главна информация

50.60     11.11.2022 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

29.120.70  

Обект и област на приложение

1.1 Общи положения
Тази част от серията IEC 60255 определя изискванията за електромагнитна съвместимост за измервателни релета и защитни съоръжения. Той е приложим за измервателни релета и защитни съоръжения и комбинации от устройства за формиране на схеми за защита на енергийната система, включително оборудването за управление, наблюдение, комуникация и интерфейс на процеса, използвано с тези системи.
Изпитванията, посочени в този документ, не се изискват за оборудване, което не включва електронни схеми, например електромеханични релета.
Изискванията, посочени в този документ, са приложими за измервателни релета и защитно оборудване, представително за начина, по който се предоставя новото оборудване от производителя. Всички посочени изпитвания са само изпитвания на типа.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2004/108/EC

Електромагнитна съвместимост

2014/30/EU

Електромагнитна съвместимост

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60255-26:2013

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60255-26:2013/AC:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60255-26:2022
50.60 Край на гласуването
11.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN IEC 60255-26:2022

Въвежда IEC 60255-26:2023 ED4