Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 17255-1:2019

Емисии от стационарни източници. Системи за събиране и обработване на данни. Част 1: Спецификация на изискванията за обработване и докладване на данни

Stationary source emissions - Data acquisition and handling systems - Part 1: Specification of requirements for the handling and reporting of data
19.09.2019 г.

Главна информация

60.60     19.09.2019 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies the conversion of raw data from an automated measuring system (AMS) to reported data by a data acquisition and handling system (DAHS). This specification includes:
- requirements for the handling of data,
- requirements for the reporting of data,
- calculation procedures required.
The main items covered by this European Standard are given by, but not limited to raw data acquisition, raw data validation, data correction and data averaging.
This European Standard supports the requirements of EN 14181 and legislation such as the IED and E-PRTR. It does not preclude the use of additional features and functions provided the minimum requirements of this European Standard are met and that these features do not adversely affect data quality, clarity or access.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/76/EC

Изгаряне на отпадъците

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17255-1:2019
60.60 Публикуван стандарт
19.09.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17255-1:2019