Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1004-1:2020

Подвижни кули за достъп и работа, сглобени от готови елементи. Част 1: Материали, размери, изчислителни натоварвания, изисквания за безопасност и експлоатационни изисквания

Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Part 1: Materials, dimensions, design loads, safety and performance requirements
21.12.2020 г.
15.05.2023 г.

Главна информация

60.60     21.12.2020 г.

BDS

ТК-107

Европейски стандарт

91.220  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ се прилага за проектиране на подвижни кули за достъп и работни кули от готови елементи, с фиксирани изчислителни размери и височина до 12 m (за вътрешни кули) и до 8 m (за външни кули). Този документ се прилага за проектиране на подвижни кули за достъп и работни кули, които се използват като временно съоръжение за строителни дейности.
В този документ са дадени:
- указания за избор на основните размери и методите за укрепване;
- изисквания за сигурност и експлоатация;
- информация за сглобени кули.
Този стандарт за продукт не се прилага за скелета от обхвата на EN 12810-1 и
EN 12811-1

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1004:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1004-1:2020
60.60 Публикуван стандарт
21.12.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1004-1:2020