Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12390-4:2020

Изпитване на втвърден бетон. Част 4: Якост на натиск. Спецификация на машини за изпитване

Testing hardened concrete - Part 4: Compressive strength - Specification for testing machines
15.01.2020 г.
14.10.2021 г.

Главна информация

60.60     15.01.2020 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.30  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този документ са специфицирани изискванията за експлоатационни показатели на машините за изпитване за определяне на якостта на натиск на бетон.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12390-4:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12390-4:2020
60.60 Публикуван стандарт
15.01.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12390-4 rev:2023

Свързан проект

Въвежда EN 12390-4:2019