Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14026:2018

Eкоетикети и екодекларации по отношение на околната среда. Принципи, изисквания и указания за съобщаване на информация за отпечатъка (ISO 14026:2017)

Environmental labels and declarations - Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information (ISO 14026:2017)
14.11.2018 г.

Главна информация

60.60     14.11.2018 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 14026:2017 provides principles, requirements and guidelines for footprint communications for products addressing areas of concern relating to the environment.
ISO 14026:2017 also provides requirements and guidelines for footprint communication programmes, as well as requirements for verification procedures.
ISO 14026:2017 does not address the quantification of a footprint, nor does it address the communication of footprints that are not related to the environment, e.g. footprints addressing social or economic issues. In particular, footprint communications relating to the economic and social dimensions of sustainable development are outside the scope of ISO 14026:2017. Footprint communications relating to organizations are also outside the scope of ISO 14026:2017.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 14026:2018

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14026:2018
60.60 Публикуван стандарт
14.11.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14026:2018

Въвежда ISO 14026:2017