Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД ISO/TS 21361:2019

Нанотехнологии. Метод за количествено определяне на концентрацията на наночастици от сажди и аморфен силициев диоксид във въздушни проби от производствена среда (ISO/TS 21361:2019)

Nanotechnologies — Method to quantify air concentrations of carbon black and amorphous silica in the nanoparticle size range in a mixed dust manufacturing environment
15.07.2019 г.

Главна информация

90.20     15.04.2022 г.

90.60    19.08.2022 г.

BDS

ТК-99

Техническа спецификация

07.120  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ предоставя насоки за количествено определяне на концентрацията на частици от сажди и/или аморфен силициев диоксид във въздушни проби взети в индустриална среда.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД ISO/TS 21361:2019
90.20 Начало на периодичен преглед
15.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/TS 21361:2019

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход