Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TS 19590:2019

Нанотехнологии. Разпределяне на размера и концентрация на неорганични наночастици във водна среда чрез масова спектрометрия с единична частична индуктивно свързана плазма (ISO/TS 19590:2017)

Nanotechnologies - Size distribution and concentration of inorganic nanoparticles in aqueous media via single particle inductively coupled plasma mass spectrometry (ISO/TS 19590:2017)
17.06.2019 г.

Главна информация

60.60     17.06.2019 г.

BDS

ТК-99

Техническа спецификация

07.120  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/TS 19590:2017 описва метод за откриване на наночастици във водни суспензии и характеризиране на броя, концентрацията и разпределението им, като се използва ICP-MS. Методът е приложим за определяне на размера на неорганичните наночастици (напр. метални и метални оксиди като Au, Ag, TiO2, BVO4 и др.) с размери от 10 nm до 100 nm (и по-големи частици от 1 000 до 2 000 nm) във водни суспензии. Метални композити или покрити частици с метали могат да бъдат определени, ако са известни химичният състав и плътността. Методът, предложен в този документ, не е приложим за откриване и охарактеризиране на органични или въглеродни наночастици като фулерени и въглеродни нанотръби (CNT). В допълнение, той не е приложим за елементи, различни от въглерод, и които трудно се определят с ICP-MS. Справка [5] дава общ преглед на елементите, които могат да бъдат открити, и минималните размери на частиците, които могат да бъдат определени с ICP-MS.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 19590:2019
60.60 Публикуван стандарт
17.06.2019 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TS 19590:2019

Въвежда ISO/TS 19590:2017