Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 19007:2018

Нанотехнологии. Инвитро MTS анализ за измерване на цитотоксичния ефект на наночастиците (ISO 19007:2018)

Nanotechnologies — In vitro MTS assay for measuring the cytotoxic effect of nanoparticles
14.06.2018 г.

Главна информация

60.60     14.06.2018 г.

BDS

ТК-99

Международен стандарт

07.120  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 19007:2018 определя метод за оценка на ефектите на нанообектите, техните агрегати и агломерати (NOAA) върху клетъчната жизнеспособност с помощта на MTS анализа. Анализа включва изисквания за ефективност и контролни експерименти за идентифициране и управление на променливостта в резултатите.
ISO 19007:2018 е приложим за използването на 96-ямкова плака.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 19007:2018
60.60 Публикуван стандарт
14.06.2018 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 19007:2018