Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TR 17231:2018

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Подвижни натоварвания от трафик върху мостове. Взаимодействие релсов път - мост

Eurocode 1: Actions on Structures - Traffic Loads on Bridges - Track-Bridge Interaction
17.12.2018 г.

Главна информация

60.60     17.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Технически доклад

91.010.30     93.040  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този технически доклад преразглежда досегашната практика по отношение на проектирането, конструирането и поддържането на части от мостове и релсови пътища, когато релсовите пътища са монтирани близо до прекъсвания на опорните конструкции. Действащите стандарти и кодове за добра практика са изследвани и някои конкретни случаи са преразгледани. Техническият доклад дава указания по отношение на настоящата добра практика и прави препоръки за разработване на бъдещи стандарти, а също идентифицира области, в които са необходими бъдещи изследвания и разработки.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TR 17231:2018
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2018 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 17231:2018