Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14501:2021

Щори и капаци. Топлинен и визуален комфорт. Технически характеристики и класификация

Blinds and shutters - Thermal and visual comfort - Performance characteristics and classification
15.07.2021 г.

Главна информация

60.60     15.07.2021 г.

BDS

ТК-96

Европейски стандарт

91.060.50  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод"

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се прилага за всички видове капаци, сенници и щори, определени в EN 12216, описани като средства за защита от слънце в този европейски стандарт.
Той посочва свойствата, които трябва да се вземат под внимание, когато продуктите се сравняват.
Той определя също съответните параметри и класификации на следните свойства:
- за топлинен конфорт;
- слънчев фактор;
- фактор засенчване;
- вторичен фактор на пренос на топлина;
- коефициент на пряко пропускане на слънце;
- визуален конфорт;
- контрол на затъмненост;
- визуален контакт с външната среда;
- контрол на ярка светлина;
- пропускане на дневна светлина;
ЗАБЕЛЕЖКА За други цели, могат да се използват по-подробни методи, използващи различни параметри.
Някои характеристики не са приложими, когато продуктите не са успоредни на остъкляването (например сгъваеми сенници).
Този европейски стандарт не се прилага за продукти от флуоресцентни материали.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14501:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14501:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14501:2021