Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1034-1:2021

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при конструиране и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 1: Общи изисквания

Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 1: Common requirements
16.08.2021 г.

Главна информация

60.60     16.08.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-7

Европейски стандарт

85.100  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията за безопасност. Този документ е приложим за машини за производство на хартия и и окончателна обработка на хартия.Той съдържа определения и изисквания, които се прилагат за всички машини за производство на хартия и и окончателна обработка на хартия, изброени в приложение А и е предназначен да се използва във връзка със специфичната част, приложима за съответната машина, изброена в приложение А. Специфичните части могат да съдържат допълнителни изисквания или отклонения от EN 1034-1, като в този случай конкретните условия имат предимство пред спецификацията, определна в EN 1034-1. Стандартът разглежда опасностите, изброени в приложение Б. Този документ разглежда всички значителни опасности, опасни ситуации или опасни събития, свързани с машините за производство на хартия и и окончателна обработка на хартия, когато те се използват по предназначение и при условия на разумно предвидима неправилна употреба от производителя. Този документ не се отнася за машини, използвани за конвертиране на хартия. Виж EN 1010-1 до EN 1010-5. Този документ се отнася за машини, произведени след датата на публикуване на този стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1034-1:2000+A1:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1034-1:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.08.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1034-1:2021