Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1097-2:2020

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 2: Методи за определяне на устойчивост на раздробяване (дробимост)

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation
16.09.2020 г.

Главна информация

60.60     16.09.2020 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.15  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Включен в работната програма"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този документ е описан сравнителния метод Los Angeles, използван за изпитване на типа и в случай на спор (и алтернативен метод - изпитване с удар) за определяне на устойчивост на раздробяване на едри скални материали и на скални материали за баластова призма на ж.п. линии (приложение А). За други цели, специално за производствения контрол, може да се използват други методи при условие, че е установена подходяща работна взаимовръзка със сравнителния метод.
Този документ се прилага за естествени, изкуствени или рециклирани скални материали, използвани в строителството на сгради и строителни съоръжения.
В приложение А е описан метод за определяне на устойчивост на раздробяване на скални материали за баластова призма за ж.п. линии.
Приложение В дава алтернативни класификации в стеснен диапазон за метода Los Angeles и за изпитване с удар.
Приложение С съдържа изисквания за конструкцията, действието и безопасността на апарата за изпитване с удар.
В приложение D е описан метод за проверка на апарата за изпитване с удар.
В приложение Е са дадени данни за точността.
Приложение F съдържа работен пример за изчисляване на стойността на удара SZ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1097-2:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1097-2:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1097-2:2020