Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CLC/TR 45550:2021

Определения, свързани с ефективност на материалите

Definitions related to material efficiency
15.06.2021 г.

Главна информация

60.60     15.06.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-9

Технически доклад

01.040.13     13.020.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Искането за стандартизация M / 543 изисква следното: „Определяне на параметри и методи, които са от значение за оценка на трайността, усъвършенстването и възможността за ремонт, повторна употреба и повторно производство на продукти“. Следователно настоящият Технически доклад "Определения, свързани с ефективността на материалите" представлява съвкупност от общи термини, използвани в резултатите, изготвени в съответствие с M / 543. Целта на такава колекция е да предостави единно опеделение на ключови термини, използвани в различни резултати от CEN-CENELEC TC10. Източникът на термините и определенията може да бъде документи, разработени в различните работни групи на CEN-CENELEC TC10 или друг текст, посочен в такива документи. В случай на несъответствия между множество определения за един и същ термин, настоящият Технически доклад ще препоръча предпочитаното определение.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CLC/TR 45550:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда CLC/TR 45550:2020