Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 45552:2020

Общи методи за оценяване на дълготрайността на продукти, свързани с потребление на енергия

General method for the assessment of the durability of energy-related products
17.08.2020 г.

Главна информация

60.60     17.08.2020 г.

BDS

ТК-0/ПС-9

Европейски стандарт

13.020.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът ще обхваща набор от параметри за оценка на дълготрайността на енергийно свързани продукти (ErP) и общ метод за описване и оценка на дълготрайността на ErP, т.е. както електротехнически, така и неелектротехнически продукти, съответно той е приложим за всички, продукти, свързани с електроенергия т.е. всички продукти, обхванати от Директивата за екодизайн 2009/125/ЕО.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 45552:2020
60.60 Публикуван стандарт
17.08.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 45552:2020