Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17235:2020

Постоянни анкерни устройства и куки за обезопасяване

Permanent anchor devices and safety hooks

Главна информация

45.99     24.06.2020 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

13.340.60  

Обект и област на приложение

Този документ определя изисквания за анкерни устройства и куки за обезопасяване, постоянно закрепени за сгради и конструкции.
Анкерните устройства са предназначени да предпазват хора от падане в и от сгради и строителни съоръжения. Анкерните устройства следва да бъдат обезопасени така, че те да са част от конструкцията и трябва да осигуряват безопасност при работа или при функциониране на строежа, съгласно регламент (EU) No 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета.
Анкерните устройства са предназначени за закрепване на системи лични предпазни средства срещу падане, съответстващи на EN 363.
Обезопасителните куки са предвидени като точки на анкериране, към които системите лични предпазни средства срещу падане, съответстващи на EN 363 се закачат.
Обезопасителните куки са предназначени също за закачане на подвижни стълби за покриви или работни платформи.
Този документ обхваща също закрепващи средства за захващане на анкерните устройства или обезопасителните куки за носещата конструкция.
Той специфицира съществени размери, материали и изисквания за носимоспособност.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17235:2020
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
24.06.2020 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17235