Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 1833-9:2020

Текстил. Количествен химичен анализ. Част 9: Смеси от ацетатни влакна с някои други влакна (метод с бензил алкохол) (ISO 1833-9:2019)

Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 9: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using benzyl alcohol) (ISO 1833-9:2019)
14.02.2020 г.

Главна информация

60.60     14.02.2020 г.

BDS

ТК-44

Европейски стандарт

59.060.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ описва метод с бензил алкохол за определяне на процентното съдържание спрямо масата на ацетатни влакна след отделяне на невлакнести материали в текстил, изработен от:
- ацетат
с
- триацетат, полипропилен, еластолефин, меламин, полипропилен/полиамид бикомпонент и полиакрилатни влакна.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

1007/2011

Наименования на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 1833-9:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 1833-9:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.02.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 1833-9:2019

Въвежда ISO 1833-9:2019