Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1009-5:2020

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 5: Специфични изисквания за машини за почистване, рециклиране, сортиране и утаяване

Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting and mud treatment machinery
21.12.2020 г.

Главна информация

60.60     21.12.2020 г.

BDS

ТК-100

Европейски стандарт

73.120     91.220  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ, който ще се използва заедно с EN 1009-1, определя изискванията за безопасност и тяхната проверка за проектирането и конструкцията на машини започистване, рецеклиране с вода, утаяване и сортиране и преработка на минерали и странични продукти. В допълнение, той определя вида информация за безопасни работни практики (включително остатъчни рискове), която трябва да бъде предоставена от производителя. Когато изискванията на този документ се различават от тези, посочени в EN 1009-1:2020, изискванията на тази част на EN 1009 имат предимство пред изискванията на EN 1009-1:2020 за машини, които са проектирани и изработени съгласно разпоредбите на този документ.
"Виж повече на английски език".

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1009-5:2020
60.60 Публикуван стандарт
21.12.2020 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN 1009-5:2020/A1:2021

Свързан проект

Въвежда EN 1009-5:2020