Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1009-4:2020

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 4: Специфични изисквания за сортировъчни машини

Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 4: Specific requirements for screening machinery
21.12.2020 г.

Главна информация

60.60     21.12.2020 г.

BDS

ТК-100

Европейски стандарт

73.120     91.220  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ, който ще бъде използван заедно с EN 1009-1:2020, определя изискванията за безопасност и тяхната проверка при проектирането и изграждането на сортировъчни машини за механична обработка в кариерата, рециклирането и преработката на минерални и странични продукти, както е определено в 3.1. В допълнение, той определя вида информация за безопасни работни практики (включително остатъчни рискове), която трябва да бъде предоставена от производителя. Когато изискванията на този документ се различават от тези, посочени в EN 1009-1:2020, изискванията на този документ имат предимство пред изискванията на EN 1009-1:2020 за машини, които са проектирани и изработени в съответствие с разпоредбите на този документ.
"Виж повече на наглийски език".

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1009-4:2020
60.60 Публикуван стандарт
21.12.2020 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN 1009-4:2020/A1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 1009-4:2020