Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1009-2:2020

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 2: Специфични изисквания за захранване на машини и устройства за непрекъснат транспорт

Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
21.12.2020 г.

Главна информация

60.60     21.12.2020 г.

BDS

ТК-100

Европейски стандарт

73.120     91.220  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ, който може да се използва заедно с EN 1009-1, определя изискванията за безопасност и тяхната проверка за проектирането и конструкцията за захранване на машини и устройства за непрекъснат транспорт на механично обработване в кариера, рециклиране и преработка на минерални и странични продукти. Освен това той опредееля конкретната информация (включително остатъчните рискове), която трябва да бъде предоставена от производителя. Когато изискванията на този документ се различават от тези, посочени в EN 1009-1:2020, изискванията на тази част на EN 1009 имат предимство пред изискванията на EN 1009-1:2020 за машини, които са проектирани и изработени съгласно разпоредбите на този документ. Този документ, заедно с EN 1009-1:2020, разглежда всички значителни опасности, опасни ситуации и събития, свързани с машините със захранване, когато те се използват по предназначение и при условията, предвидени от производителя (виж приложение C).
"Виж повече на английски език".

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1009-2:2020
60.60 Публикуван стандарт
21.12.2020 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN 1009-2:2020/A1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 1009-2:2020