Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13074-2:2019

Битуми и битумни свързващи вещества. Възстановяване на свързващото вещество от битумни емулсии, от разредени или пластифицирани битуми. Част 2: Стабилизиране след възстановяване чрез изпарение

Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 2: Stabilization after recovery by evaporation
17.06.2019 г.
15.04.2021 г.

Главна информация

60.60     17.06.2019 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

91.100.50  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този eвропейски стандарт описва метод за стабилизиране при 85 °С за 24 h на свързващо вещество след възстановяване от битумни емулсии или от разредени или пластифицирани битуми за по-нататъшни изпитвания.
Той се прилага за всички видове битумни емулсии, модифицирани с полимери или немодифицирани, както и за всички видове разредени или пластифицирани битуми, модифицирани с полимери или немодифицирани.
Методът за възстановяване е описан в EN 13074-1.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13074-2:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13074-2:2019
60.60 Публикуван стандарт
17.06.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13074-2:2019