Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12472:2020

Метод за симулиране на ускорено изтриване и корозия за откриване отделянето на никел от продукти с покритие

Method for the simulation of accelerated wear and corrosion for the detection of nickel release from coated items
21.12.2020 г.

Главна информация

60.60     21.12.2020 г.

BDS

ТК-0/ПС-5

Европейски стандарт

39.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя метод за ускорени износване и корозия, който се прилага преди откриването на отделян никел от продуктите с нанесено покритие, който влиза в непосредствен и продължителен контакт с кожата.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

1907/2006

Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12472:2005+A1:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12472:2020
60.60 Публикуван стандарт
21.12.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12472:2020