Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 60079-6:2015/A1:2020

Експлозивни атмосфери. Част 6: Защита на съоръжения чрез потапяне в течност, вид "о"

Explosive atmospheres - Part 6: Equipment protection by liquid immersion "o"

Главна информация

60.55     7.04.2020 г.

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

29.260.20  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60079-6:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 60079-6:2015/A1:2020
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
7.04.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60079-6:2015/FprA1:2019

Въвежда IEC 60079-6:2015/AMD1:2020 ED4