Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14064-3:2019

Парникови газове. Част 3: Технически изисквания и ръководство за верификация и валидиране на заявления за парникови газове (ISO 14064-3:2019)

Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements (ISO 14064-3:2019)
17.06.2019 г.

Главна информация

60.60     17.06.2019 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя принципите и изискванията и предоставя насоки за верифициране и валидиране на декларациите за парникови газове (GHG).
Той е приложим за декларации за парникови газове (GHG) за организации, проекти и продукти.
Серията ISO 14064 е неутрална по отношение на програма за GHG. Ако програма за GHG е приложена, изискванията на тази програма за GHG са допълнителни към изискванията на серията стандарти ISO 14064.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14064-3:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14064-3:2019
60.60 Публикуван стандарт
17.06.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14064-3:2019

Въвежда ISO 14064-3:2019